Zaburzenia psychiczne zapytaj

Cyklotymia jest oceniana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Że stanowić elementem kierującym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej stwierdzenie jest możliwe zwykle w podstawowej a trzeciej fazie życia człowieka, odnosi się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz jedzie do poważnej destabilizacji w byciu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wówczas stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do zabiegu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą uznawały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię ukazuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą gromadzą się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i motywy z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne sprawie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zazwyczaj pojawia się u osób, które przechodzą na dwubiegunowość. Gra tym wpływ pamiętają i takie składniki jak wysoki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak i dodatkowo stresujące sytuacje. Też bardzo ogromny nacisk mają i wykształcenie i środowisko, w której są potencjalnie chorujące osoby.