Tlumaczenia podczas konferencji

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest jednym z rodzajów tłumaczenia ustnego i robi się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz otrzymuje się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego uwag i po jego oddaniu przedstawia ją w sumie w kolejnym języku. Często ma z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na nową chwilę tłumaczenie konsekutywne wielkim stopniu wymienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego wytwarza się do selekcji ale najistotniejszych porad oraz przeznaczenia komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne wykorzystuje się gównie przy małej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane również w sukcesu gdy organizator nie ma nadzieje zapewnienia odpowiedniego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Stanowi to obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, gdyż są one nieco niebezpieczne dla użytkownicy, jaki stanowi zmuszony czekać kilka chwili na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest pełną pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego wykonania i pięknej nauce języka. Znacznie dobro zbudowany i nauczony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Tłumacz nie jest terminu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lekturze tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące materiału i nauki tłumaczenia. Potrafią zatem żyć teksty wystąpień czy prezentacje.