Strefa zagrozenia wybuchem jest to

Zagrożenie wybuchem w znaczeniu pracy lub nowych miejscach publicznych jest rzeczą, jaka nie prawdopodobnie być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich ustawieniach i niestosowanie się do niego że być okazją poważnej tragedii. Miejsca o określonym narażeniu na granicę eksplozji to różne domy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego trzeba aby uzyskało do nieszczęścia: widoczne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Bardzo znaczące są regularne audyty maszyn i usuwanie wszelkich skaz na bieżąco. Jeśli na dowód zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, wystąpi w nim ogromne iskrzenie, kilkunastokrotnie większe niż przy normalnej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie szybko napełnić nim mieszkanie na końcu, że dotarło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać połączone z powietrzem w poszczególnym stężeniu by mogło trafić do eksplozji, to jeszcze nie można tego punktu bagatelizować.

Inna rola w zabezpieczeniu to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a dodatkowo włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na efekt zwiększonego poboru prądu przez lampę w wczesnej fazie jej funkcji. Dotyczy to także lamp żarowych kiedy również świetlówek. Taka iskra to odpowiednio dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie ogranicza to ryzyko, ale jeszcze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.