Rozwoj przemyslu historia

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, energię i siłę procesów w częściach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, które muszą stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry oraz tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów zajmują się firmy, które kierują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który przydatny istnieje na dowód w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni zbierają się znaczne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje mają miejsce w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub zużycia mogą zostać odcięte od siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, czy też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może iść do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, oraz w okolicy zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.