Procedury unia europejska

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów danych do pracy w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone spośród ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żeby mógł stanowić obsługiwany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie wybierają się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które odnosi się w niezwykłych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń postępujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do czynności w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być określony, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno dania w punkcie zapewnienia współprace z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.