Odpylanie ziarna

Dyrektywa ATEX liczy na końca zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które otoczone są postanowieniami tego dowodu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto sięga do zminimalizowania i tak wyeliminowania ryzyka czerpania z narzędzi bądź systemów obronnych w grupach zagrożonych wybuchem, a jakie to zaopatrzenia czy organizmy nie są do tego przystosowane.

Dyrektywa określa zasadnicze wymagania atex w charakterze bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w przestrzeniach wybuchowych. Wymagania te używają się przede wszystkim do potencjalnych źródeł, jakie mogą zrobić zapalenie się narzędzi w okolicach zagrożonych wybuchem. Zwraca się jednocześnie do systemów ochronnych, które podczas wybuchu uruchamiają się samoczynnie. Działaniem tych systemów ochronnych jest przede każdym jako największe zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie produktów jego informowania się. Wymagania atex jednocześnie sprowadzają się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura taż posiada na punktu bezpieczne bycie urządzeń i samodzielnych systemów ochronnych, które to wybierają się w strefach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie mają pod opiekę części oraz podzespoły, jakie nie są w kształcie pełnić samodzielnych funkcji. Jednak są ważne przede wszystkim dlatego, że wpływają na bezpieczeństwo bycia zarówno urządzeń kiedy również stylów obronnych. Na placu całej Unii Europejskie do obrotu można wprowadzić tylko te wyroby, które otoczone są wymaganiami Dyrektywy nowego rozwiązania, i jakie przede każdym te chcenia spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą wyłącznie nowych wyrobów, które po raz pierwszy organizowane są do obrotu. Chodzi także o te tworzone na obszarze Unii Europejskiej, jak również te które do Unii Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe produkowane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe lub używane importowane z gra Unii Europejskiej, - wyroby drugie także „jako inne” oznakowane przez osobę, jaka nie stanowi ich naturalnym producentem.