Kasa fiskalna novitus

Na start warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy robione w okresie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo usługa w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy również ich synchronizację z napisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z wpisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i elementu fiskalnego co do współpracy z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami daje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być zrobiony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną działalność lub z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W okresie przeglądu technicznego oceniane są przede całym te aspekty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak to w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wjeżdżają na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, czy pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, natomiast będą wówczas prac wykonywane poza przeglądem technicznym.