Facebook filtrowanie wiadomosci

W moc gałęziach przemysłu mamy do wykonywania z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wówczas absolutne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły piszące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w ofercie dania a wszystkie instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one polecane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia obecne na tworzenie ich w jakimś pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta stosuje systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, dostarcza go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to jedynie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czy nie, uczynione ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z porady na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest ustalenie strefy niebezpiecznej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej znani i elementy są łączone w taki forma, aby one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.